darmowa wysyłka na terenie kraju od 450 pln

Szukaj

ZWROTY


POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternasto) –dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „ jagg”, bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail) lub poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „jagg”, przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „jagg”.

2. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz towar powinno być wysłane na adres: ul. Mickiewicza 18/5a/8a, 01-517 Warszawa. Do oświadczenia musi być dołączony paragon, jako dowód zakupu. Wzór oświadczenia do pobrania.

Zamówienie może być wysłane dowolnym przewoźnikiem oferującym usługi kurierskie. Niestety nie przyjmujemy zwrotów pocztą polską oraz z paczkomatów.

3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się biżuteria wykonywana na zamówienie.

4. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą posiadać metki (sznurki) z plombami jakimi zostały oznaczone.

KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

2. Klient będzie zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru ” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

3. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem poczty kurierskiej. Opłaty za odesłanie Towaru ponosi Klient.

4.Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Towaru rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Towarów. Dla Sprzedawcy, 14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub doręczenia zwracanych Towarów.

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w Regulaminie zakupów